ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය

මෙහෙවර

මහජනතාවට ආරක්ෂිත, විශ්වාසදායී, සුවපහසු මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන සේවයක් සාධාරණ ගාස්තු ක්‍රමයක් යටතේ සේවයට කැපවූ පලදායී කාර්ය මණ්ඩලයක් මගින්, මහජනතාවට ආයතනයේ සියළුම සම්පත් උපරිම ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ආර්ථිකමය වශයෙන් තුලනාත්මකව පවත්වාගෙන යාම.

දැක්ම

කලාපයේ විශිෂ්ඨතම මගී ප්‍රවාහකයා.

නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය " 66 වන සංවත්සරය "


" 66 වන සංවත්සරය " ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පිහිටුවීම සඳහා මූලිකත්වය ගත් එවක ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ධුරය දරු මෛත්‍රිපාල සේනානායක මහතා අනුස්මරණය කරමින් මැදවච්චිය ලංගම ප්‍රාදේශීය වැඩපොළ "මෛත්‍රීපාල සේනානායක ඉංජිනේරුමය නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාව" ලෙස නම්කර සමරු පලකය නිරාවරණය කිරීම ද සිදුවිය. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින්, එවකට අග්‍රාමාත්‍යය එස්.ඩබ්. ආර්. ඩී.බණ්ඩාරනායක ජනසතු සේවාවන් ආරම්භ කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල යටතේ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පිහිටුවීමට උරදුන් හිටපු අමාත්‍ය මෛත්‍රිපල සේනානායක මහතාට ගෞරව පිණිස මෙවර 66 වන ජාතික සංවර්ධන උත්සවය මැදවච්චිය ප්‍රදේශයේදී සංවිධානය කිරීමට අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් උපදෙස් ලබා දී තිබේ. උත්සවය අමතමින් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා,

වැඩි විස්තර

“ ධාවනයෙන් ඉවත්කර තිබූ බස් රථ 200ක්‌ පුනරුත්ථාපනය කර නැවත ධාවනයට..... ”


ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ ඇණිය තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්, ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ධාවනයෙන් ඉවත්කර තිබූ බස් රථ 200ක්‌ පුනරුත්ථාපනය කර නැවත ධාවනයට එක් කිරීම ගරු අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.

වැඩි විස්තර

“ ප්‍රාදේශීය කළමනාකාරවරුන්ගේ සහ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ වාර්ෂික හමුව ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ මහරගම ඩිපෝ ශ්‍රවනාගාරයේදී.... ”


ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකාරවරුන්ගේ සහ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ වාර්ෂික හමුව ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ මහරගම ඩිපෝ ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විණි..

වැඩි විස්තර

ගරු.(ආචාර්ය)බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය

ගරු. ලසන්ත අලගියවන්න මහතා මහතා

ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ඉංජිනේරු එස්.එම්.ඩී.එල්.කේ.ඩී. අල්විස් මහතා

සභාපති

ගරු.(ආචාර්ය)බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය

ගරු.ලසන්ත අලගියවන්න මහතා මහතා

ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ඉංජිනේරු එස්.එම්.ඩී.එල්.කේ.ඩී. අල්විස් මහතා

සභාපති